Arbetsträning

Föreningen Kretsloppet är en ideell förening inom den sociala ekonomin.

Vi erbjuder praktik med rehabiliterande insatser på våra tre enheter:

CoCo Kanel second hand med kompletterande syateljè.

Nostalgicum 50-och 60-tals museum med cafè verksamhet, lunch servering samt kvälls arrangemang.

Integrations verksamhet för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med individanpassad språkträning samt sömnad och handarbete.

arbetsmetod karta